STAUT åpnet den nye scenen på Valdres Folkemuseum by Reinli.no